ÓBUDAI EGYETEM

II. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ

MIKES-JÓSIKA ALAPÍTVÁNY

  4.  BÁTHORY – BRASSAI
NEMZETKÖZI  MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

TANULMÁNYKÖTET

 Budapest, 2013. május 22-23. Óbudai Egyetem

Helyszín: 1084 Budapest VIII. ker., Tavaszmező utca 14-18.;

 

Szerkesztette: 

Dr. Ozsváth Judit

Dr. Rajnai Zoltán

Dr. Tuzson Tibor

  

ISBN 978-963-12-7831-6

4. Báthory-Brassai Konferencia (pdf); Tuzson Tibor

  http://bbk.alfanet.eu/ 

Letölthető és nyomtatható:       PDF letöltése

 

Tartalomjegyzék 

Történelem szekció

Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa: A Magyar Királyságban élő kollektív joggyakorlat típusai – mint az etnikai konfliktusok rendezésének jövőbeni módozatai

 

Vállalkozásfejlesztés és versenyképesség, KKV, klaszterek szekció

Marosi Ildikó: Az önkormányzatok szerepvállalása a helyi gazdaságfejlesztésben az innovációs tevékenység javítására

Szederkényi Kornélia: A szalafői vidéki vendéglátás attrakcióinak felmérése és egy közös turisztikai termék kialakítási lehetőségének vizsgálata

 

Felsőoktatás, közoktatás szekció

Farkas Károly–László Sándor: Informatikaoktatás magyarul

Handa Lászlóné: A vállalkozási kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a műszaki felsőoktatásban

Krasznainé Kovács Enikő: Egy zseniális magyar mérnök a 20. században. Kandó Kálmán életműve

 

Globalizáció, regionalizáció, lokalizáció és az EU jövője szekció

Eperjesi Zoltán: Az Európai Unió versenyképessége a globális kihívások közepette

Major Gyöngyi: A gazdaság fraktál jellegű szervülésének lehetősége az élő univerzumban

 

Műszaki, mezőgazdasági és természettudományi szekció

Borbély Endre–Szabó Rudolf: Szénszál kompozitok tulajdonságai és alkalmazásuk

Élthes Zoltán: Alternatív technológiák alkalmazásával alkotott biztonsági modell az interneten

Lönhárd Miklós–Pályi Béla–Takács Zsolt–Vígh Elemér: Permetezés veszteségeinek vizsgálata a növényállomány fejlődési állapotának függvényében szőlőültetvényben

Matuz János: A világhírű Bánkúti 1201 őszi búza és a magyar búzanemesítés története, eredményei

Neubauer Éva: Napjaink élelmezésbiztonsági kérdései a vízlábnyom tükrében

Szabó Lóránt: Sűrített levegő alkalmazása légsugaras szövőgépen és vetülékcsatornájában kialakult légáram vizsgálata

Varga Zoltán–Csilik György–Molnár Zoltán: „Zöld jövő” a hőszigetelési technikában

 

Társadalomtudományok szekció

Cselényi István Gábor: Családi életre nevelés

Ozsváth Judit: „Segíteni a nemzetet, hogy történelmi hivatását betöltse” – Az ifjúságszervező és lapszerkesztő Márton Áron gondolatai az értelmiség feladatvállalásáról

Szóró Ilona: Közösségépítés és kultúraközvetítés: olvasókörök és gazdakörök Magyarországon a 20. században

 

Gazdasági válság, államadósság szekció

Somogyi Ferenc: Kiút a spekulációs, a hitel- és a civilizációs válságból!

 

A publikációk tartalmáért minden felelőség a szerzőket terheli.
Responsibility for the content of the publications rests upon the authors