1. Műszaki, Gazdasági és Természttudományi Konferencia
MGTK 2010. júliua 3. Verőce
 
Az MGTK Konferencia fő célkitűzései az alábbiak voltak:
- Erdélyiek, onnan elszármazottak és szimpatizánsok természet-, műszaki-, gazdasági- és jogtudományi interdiszciplinárisszakmai
  találkozója.
- Jelentős tudományos, műszaki érdekességek népszerűsítése.
- Kis és Középvállalkozásokban (KKV) és háztartásokban hasznosítható műszaki, gazdasági, és jogi ismeretek közkincsé tétele.
- Magyar nyelvű közoktatás, felsőoktatás, diák-, tanárcsere, ösztöndíjrendszer áttekintése.
- Hozzájárulni ahhoz, hogy a Kárpát-medencei magyar nemzet a globalizáció nyertese legyen, összetartozás és
  egymásrautaltság tudatának elmélyítésével.
 
Az alábbi témakörökben - de nem kizárólagosan - terveztünk előadásokat:
 
Jelentős tudományos, műszaki érdekességek:
o Természet-, műszaki-, gazdasági- és jogtudomány területeiről.
o Információs és Kommunikációs Technológiák (ICT) a hétköznapokban.
 
Kis és Középvállalkozásokban (KKV) hasznosítható műszaki és gazdasági ismeretek
o Vállalkozásfejlesztés, alapítás, támogatások. Jog. Hitelfelvétel és törlesztés.
o Magyar-magyar gazdasági összefogás, együttműködés, tőkeáramlás, barter.
o Tudástranszfer. Falusi turizmus. EU regionális támogatások.
o Energiatakarékos technológiák, alternatív energiaforrások.
o Mezőgazdaság. Termelés, kereskedelem és feldolgozás.
 
Közoktatás, felsőoktatás:
o Ösztöndíjrendszerek, kisiskoláktól a doktoranduszképzésig.
o Tehetséggondozás. Tanár, és diákcsere. Határon túliak képzése. Távoktatás.
o Magyar nyelvű felsőoktatás története és jelene. Magyar műszaki nyelv tisztasága.
 
Kárpát-medencei magyar sorskérdések, nemzeti összetartozás, nemzetünk nagyjai:
o Sikeres magyar alapítványok és azok adózása.
o Kárpát-medencére is hatással levő társadalmi horderejű műszaki és tudományos vívmányok.
o Globalizálódó gazdaság és kettős állampolgárság. Autonómia. Demográfia.
o Tudományok, technológiák és a társadalom dilemmái.