Tegnap okán ma a holnapért*

5.BBK.2014.

Óbudai Egyetem címere  Nemzetstratégiai Kutatóintézet 4. Magysr Világtalálkozó

NEMZETKÖZI MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS 

 7. BÁTHORY-BRASSAI KONFERENCIA

 Budapest, 2016. május 19-20.( csütörtök-péntek)

(kattintásra indul az animáció)
Ó B U D A I   E G Y E T E M

NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET

VI. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ

MIKES-JÓSIKA ALAPÍTVÁNY
 Budapest, 2016. május 19-20.( csütörtök-péntek) 
 

KONFERENCIA VÉDNÖKEI

Prof. Dr. Kovács Árpád 
a Költségvetési Tanács elnöke és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke
Szász Jenő
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
Pánczél Károly
Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottság elnöke
Ducsai-Oláh Zsanett
Magyar nemzeti kereskedőház Zrt. Vezérigazgatója
Prof. Dr. Réger Mihály
az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese
 

A Magyar Világtalálkozó fesztiválsorozat és a 
 Báthory-Brassai Konferenciasorozat közös története.

7.BBK.2017. Felhívása (pdf)

BBK letölrtés

BBK története 2010-2016
(ppsx); (17 MB; 8' 44")

BBK ppsx Ion

BBK Névadói

 BBK ppsx Ion

Az Óbudai Egyetem, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, az VI. Magyar Világtalálkozó és a Mikes-Jósika Alapítvány 2016-ban is megszervezi a már hagyományossá vált Báthory-Brassai Konferenciasorozat (BBK) immár 7. rendezvényét, aminek témája marad a „KÁRPÁT-MEDENCEI (MAGYAR) VERSENYKÉPESSÉG”.

Szeretnénk, nagy tisztelettel, meghívni Önt és munkatársait az idei BBK Konferenciára és felkérni előadások tartására, esetleg önálló tematikájú szekció(k) szervezésére is (7.BBK.2016.; Óbudai Egyetemen, Bp. 8. ker., 2016. május 19-20-én, csütörtök-péntek). Helyszín: 1084 Budapest VIII. ker., Tavaszmező utca 14-18.; GPS: Sz: 47.490959°; H: 19.078014°; Honlap: http://bbk.alfanet.eu/

A BBK nem egy klasszikus értelemben vett szűk tudományos rendezvény, hanem egy multidiszciplináris konferencia, ahol a Kárpát-medencei magyar életminőség jobbulásához hozzájáruló minden tusományág és szakma jelen kell legyen. Egyedi a hazai konferenciák között, és az előadások számának növekedése is valószínű ennek köszönhető.

A „nemzeti összetartozás és egymásra utaltság” gondolata nem csak felemelő érzés, hanem gazdasági termelő erő is, a kilábalás és felvirágzás alapfeltétele. Összefogással az új világrend nyertesei is lehetünk.

Támogatásoktól függően tervezünk, egy ISBN számmal ellátott elektronikus konferencia kiadványt, amit, tűmogatűsoktól függően, DVD-n és on-line formában jelentetünk meg. Az itt megjelenő, formai követelményeknek megfelelő, előadások feltölthetőek az MTMT adatbázisba.

A 7.BBK.2016.-on a részvétel mindenkinek ingyenes, az előadóknak a fogadás is. Utazás, szállás magán szervezésben történik. Előre láthatóan az előadók tisztelet jegyet kapnak az VI. Magyar Világtalálkozóra.

További információk a mellékletekben és a BBK konferencia sorozat honlapján olvashatóak.

Kérjük támogatásukat abban is, hogy meghívásunkat tolmácsolva, az 7.BBK.2016. Felhívását, a kísérő dokumentumokkal együtt, továbbítják munkatársaiknak és szakmai címlistájukra.

 

A BBK. Nemzetközi Tudományos Konferenciasorozat legfőbb célkitűzései:

 • A Kárpát-medencét egységes gazdasági, oktatási, kulturális, és tudományos térnek tekintve, a nemzeti erőforrások integrálása.
 • A Kárpát-medencei magyar versenyképesség, annak minden összetevőjének erősítése, beleértve az elméleti és gyakorlati gazdasági, pénzügyi, technológiai, tudományos, oktatási, történelmi (múlt és jövő), nemzet- és közbiztonsági, jogi, társadalmi, egészségügyi, hit életi, művészeti, etikai és nem utolsó sorban nemzettudati és nemzestratégiai tényezőket;
 • A termelőerőt jelentő nemzeti összetartozás és egymásra utaltság tudatának elmélyítése, amely lehetővé teszi, hogy az alakuló világrend nyertesei legyünk, és erősíti a hosszú távú fenntartható fejlődésünk esélyeit;
 • Hozzájárulás a magyar nemzeti közösségek integrációjához.
 • Gazdaságfejlesztési tervek és eredmények bemutatása. Kluszterek, KKV-k megerősödése a 2014-2020-as pályázati időszakban
 • Felsőoktatás-gazdasági kapcsolatok kétirányú építése, tudás- és technológiatranszfer. Tudományos eredmények hasznosulása.
 • Tudós-tudós-vállalkozó párbeszéd: A versenyképesség feltételeinek multidiszciplináris megvitatása, amelyben minden tudományág és szakma szerepet kap, amely hozzájárul a magyar nemzet életminőségének jobbulásához;
 • Generációs-híd: hallgatóktól – professzorokig; kezdő vállalkozóktól – sikeres vezetőkig.

Az 7.BBK. tervezett témakörei és szervezése:

 • Plenáris megnyitó ülés, Kiemelt szekció és Kerekasztal vita.
 • Versenyképesség, globalizáció, regionalizáció, lokalizáció, innováció és tudás-alapú fejlődés, A KKV-k szerepe és lehetőségei a gazdasági fellendülés támogatásában, új gazdasági és társadalomfejlesztési modellek. (Gazdasági, pénzügyi, KKV, társadalmi versenyképesség szekció/k).
 • Innovatív gazdaság- és vállalkozásfejlesztés és integráció nemzethatárok kereteiben, üzleti hálózatok, vállalkozói szövetségek, projektek, klaszterek, finanszírozás és technológiatranszfer. (Vállalkozásfejlesztési; Klaszter szekció/k,).
 • Egyetem-gazdaság kétirányú kapcsolat. Tudástranszfer. Tudás- és inkubátor központok. (Egyetem-gazdaság kapcsolat szekció).
 • A nemzeti összetartozás tudatának erősítése, nemzetpolitika, nemzetstratégia; Történelem tudományok, morális rendszerváltás, az irodalom és művészetek szerepe. Európai Únió, mult és jüvő. (Történelmi, Irodalmi, Művészeti szekció/k).
 • A magyar nemzet testi-lelki erőnléte, és ennek hatása a Kárpát-medencei versenyképességre, mint a jóléti fejlődés egyik alapeleme, GNH, Gross National Happiness (Spirituális és egészségi pszichológia és orvosi szekciók).
 • Műszaki és tudományos egymásrautaltság és a kapcsolatkeresés elősegítése. Közegészség. Demográfia. Környezetvédelem. Kiemelkedő eredmények. (Műszaki-, természet-, humantudományi szekció/k)
 • A magyar nyelvű köz- és felsőoktatás versenyképessége. Szakmai magyar nyelv. Ösztöndíjak, mobilitás (Köz- és felsőoktatási szekció).
 • Szólásszabadság; Párbeszédkultúra és -pedagógia; Kultúrák és meggyőződések közötti párbeszéd. Multikulturalizmus (Emberijogok szekció).
 • Társadalom- nevelés- és hittudományok hatása a versenyképességre. (Társadalom- nevelés- és hittudományok szekciók)
 • ICT infokommunikáció és annak biztonsága; Információs hadászat. (Biztonságtudomány szekció).
 • Közrend, közbiztonság, redészet, rendvédelem, nemzetbiztonság. (Rendvédelem szekció)

A célok elérésének módszere:

 • Multidiszciplináris Kárpát-medencei konferencia, tudós-tudós-vállalkozó párbeszéd, a problémák és megoldások összetettségének megfelelően minden szakma képviseletével, amelyik hozzájárul a magyar nemzet jólétéhez és felvirágzásához.
 • Generációs híd, felsőoktatási hallgatók, fiatal kutatók, doktoranduszok, kezdő vállakozók valamint a legfelső akadémiai és gazdasági vezetők részvételével.
 • Tudományos konferencia fesztiválos környezetben: a tudományos rendezvény és a fesztivál közötti fal lebontása, a VI. Magyar Világtalálkozó környezete, jelentős népszerűsítő, tudatformáló, megsokszorozó hatást, hatékonyságot biztosít.
 • Hazai és határon túli magyar civil és szakmai szervezetek együttműködésével Kárpát-medencei dimenzióban gondolkodás.
 • Kerekasztal és fogadás: multidiszciplináris vitafórum, neves hazai és határon túli moderátorokkal.
 • Médianyilvánosság: a hazai és magyar nyelvű nemzetközi sajtóban.

Az alábbi témakörökben, de nem kizárólagosan, várjuk előadás javaslataikat:

 • Kárpát-medencei magyar versenyképesség és életminőség javulásának feltételei és megoldásai.
 • Kárpát-medence helye és esélyei a globalizálódó világgazdaságban; Hogyan legyünk az új világrend nyertesei?
  • EU jövője. Migráció.
 • Kitörési pontok az erkölcsi, gazdasági és pénzügyi válságból; Fellendülés és sikerek!
 • Válság, vagy hanyatlás? A nyugati gazdasági modell csődje? Menekülési útvonalak, reformok, rendszerváltás.
 • Kis és Középvállalkozások (KKV);Vállalkozásfejlesztés:
  • Kárpát-medencei magyar-magyar gazdasági összefogás, együttműködés, tőkeáramlás, barter, egymásrautaltság.
  • Támogatási források, pályázatok, hitel, kamat, jog. Finanszírozás és technológiatranszfer.
  • Energiatakarékos technológiák, alternatív energiaforrások. Mikro ás atomerőművek.
  • Mezőgazdaság, termelés, kereskedelem és feldolgozás. Falusi turizmus. Sikeres vállalkozások, piaci rések.
 • A székely autonómia törekvések, a gazdasági, technológiai és oktatási feltételek megalapozása.
 • Jövőnket befolyásoló jelentős tudományos, műszaki eredmények és érdekességek:
  • Természet-, műszaki-, gazdasági-, jogi- és orvostudomány; infokommunikációs, robot és nano techn. GMO.
 • Közoktatás, felsőoktatás:
  • Egyetem-gazdaság kétirányú kapcsolatai. Tudástranszfer. Tudományos eredmények hasznosulása, sikerek.
  • Ösztöndíjrendszerek. Tehetséggondozás. Tanár és diákcsere. Határon túliak képzése, KMOOC. Távoktatás.
  • Magyar nyelvű felsőoktatás története és jelene. Magyar szakmai nyelv tisztasága.
  • Tudományos diákköri (TDK) eredmények, sikeres diplomamunkák és doktori tézisek bemutatása.
  • Neveléstudomány és neveléstörténet. Sport.
 • Kárpát-medencei magyar sorskérdések, nemzeti összetartozás, nemzetünk nagyjai és történelme:
  • Gazdaság- és oktatáspolitika mint a nemzetpolitika alappillérei.
  • Sikeres, neves magyar tudósok. Életpályák, sorsok. Emigráció, diaszpóra.
  • Tudományok, technológiák és a társadalom dilemmái.
  • Kárpát-medencére is hatással levő, társadalmi horderejű műszaki és tudományos vívmányok.
  • Nemzettudat, kettős állampolgárság. Nemzeti összetartozás, egymásrautaltság. Autonómia. Demográfia.
  • Testi, lelki erőnlét, mint termelő erő, felvirágzás egyik pillére. Egészségűgy.

 

A publikációk és előadások tartalmáért minden felelőség a szerzőket terheli.

Responsibility for the content of the publications and presentations

rests upon the authors.


A web oldalon található szövegek és képek egy része- amennyiben azt külön nem jelezzük - az INTERNETEN elérhető szabadon felhasználható forrásból származik. Amennyiben tudtunkon kívül mégis szerzői jogvédelem alá tartozó anyagot közöltünk - és a közlés ellen a szerzőnek kifogása van - akkor azt jelezze felénk a bbk@alfanet.eu  e-mail címen, és az anyagot azonnal eltávolítjuk.

 

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Mikes-Jósika Közhasznú Alapítvány. Minden jog fenntartva
http://www.bbk.alfanet.eu honlappal kapcsolatban bármilyen észrevételt kérem ide küldjenek:
Dr Tuzson Tibor. bbk@alfanet.eu

 * Mottó: Kovács Nemes László engedélyével, Székelypálfalva, Hargita