AZ 5. BÁTHORY-BRASSAI KONFERENCIA

TANULMÁNY KÖTETEI

 

 Budapest, 2014. május 21-22. ; Óbudai Egyetem
709 oldal

 

5.BBK.2015 kiadványa 1 kötet

Letölthető:

PDF letöltése

 

5.BBK.2015. kiadványa 2 kötet

Letölthető: 

PDF letöltése

 

 5. Báthory-Brassai Konferencia kiadványa 1 kötet  5. Báthory-Brassai Konferencia kiadványa 2. kötet

 

5. Báthory-Brassai Konferencia kiadványa 1 kötet

 5. Báthory-Brassai Konferencia kiadványa 2 kötet

 Tartalomjegyzék

 

Dr. András Krisztina – Dr. Kozma Miklós: Hazánk versenyképessége a (hivatásos)
sportban – gazdasági feltételek. - 5 -

Antalík Imrich – Šeben Zoltán:A versenyképesség és a vállalkozói környezet kérdései Szlovákiában  - 15 -

Árva Zsuzsanna: A mikroerőművek jogi szabályozása hazánkban és Európában. - 25 -

Dr. Bajor Tibor PhD: Versenyben vagyunk-e még a
Közép-európai közlekedéslogisztikai központ címért?  - 32 -

Bali Papp Ágnes - Tempfli Károly: Molekuláris genetikai módszerek használata
őshonos sertés és baromfi fajokban. - 41 -

Dr. Barta Attila PhD: Közigazgatás és gazdasági fejlesztés? A középszintű
önkormányzatok átalakuló feladatai - 45 -

Prof. Bencsik Andrea - Dr. Juhász Tímea - Kovács Szandra:A tudásátadás
aktuális kérdései, különös tekintettel a tudásátadási hajlandóságra és a
mentorálási gyakorlatra (empirikus vizsgálat alapján) - 55 -

Dr. Berényi László – Ligetvári Éva: Érdekek és elvárások a pályázati projektekben. - 62 -

Bognárné Dr. Kocsis Judit : Általános iskolás tanulók kutatásra
nevelésének szerepe a tudásalapú fejlődésben  - 70 -

Bóna Lajosa, Ács Péternéa, Matuz Jánosa, Tömösközi Sándorb, Langó Bernadetta,b:
Rozsbúza, egy új lehetőség a gabonatermesztésben és feldolgozásban. - 76 -

Dr. Budavári-Takács Ildikó: A megváltozott munkaképességű munkavállalók
társadalmi integrációjának pszichológiai dimenziói - 83 -

Buvári Márta: A magyar nyelv versenyképessége. - 92 -

Csaba Beatrix: Életfa modell a Kárpát-medencében…Az identitás gyökereitől, az
új típusú gondolkodásmodell gyümölcséig, a dinamikus idő  perspektívájában. - 97 -

Csehné dr. Papp Imola: Kárpát-medencei munkavállalók a magyar munkaerőpiacon. - 104 -

Cselényi István: Egy összeomlás tanulságai - 111 -

dr. Cserháti László Gábor : Széchenyi üzenete a mának. - 119 -

Dr. habil Csiha Csilla PhD - Darai Márton:Bükk (Fagus Sylvatica L.)
faanyag felületi feszültségének változása nanokezelés hatására. - 126 -

Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: A huszonéves magyar fiatalok pénzügyi döntéseinek
háttere egy kérdőíves kutatás eredményei alapján. - 129 -

Csóti György: Tényleges és teljes körű autonómia, mint az elszakított
nemzetrészek megmaradásának reális biztosítéka. - 135 -

Eperjesi Zoltán: Az Európai Unió Energia 2020 stratégiája, valamint az észak-alföldi
régió megújuló energiaforrások előállításában rejlő potenciálja. - 138 -

Fáy Árpád : A matematikai gondolkodás haszna az iparban. - 145 -

Frang Gizella: Fejlődik vagy romlik a nyelvünk? Kérdések és
válaszok az óvodapedagógus-hallgatók nyelvhasználata alapján. - 149 -

Frang Gizella: Sopron és környéke – nemzetiségei révén adott – nemzetközi
kapcsolatai - 156 -

Dr. Fregan Beatrix: Védelmi és biztonsági kérdések francia szakorgánuma. - 166 -

Dr. jur. Glavanits Judit, PhD: Állami részvétel a kockázati tőkepiacon: mentőöv
vagy lábsúly?. - 170 -

Gáspár Gabriella: Szinkronitás és egymásnak feszülés a XIX. század eleji magyar
szellemi életben. - 176 -

Hajduné László Zita: Az iskolai testnevelés magyarországi
helyzete a rendszerváltást követően napjainkig  - 185 -

Harangus Katalin: Az erdélyi magyar diákok anyanyelvi tudásszintjének várható
alakulása. - 189 -

Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna: A Kárpát-medence legmonumentálisabb
építménye a Csörsz-árok. - 195 -

Holik Ildikó: A pedagógusi pálya és a versenyképesség. - 204 -

Hunyadi Márton: Bevándorlók integrációjának és identitásainak gazdasági vetületei - 210 -

Hurta Hilda: Innováció és imitáció a vizsgált magyar kis- és középvállalkozások
körében. - 214 -

Dr. Jarjabka Ákos - Oletics Zoltán : 10 Év az EU-ban – Az uniós forrás felhasználás
hatékonyságának vizsgálata a 2004-2014 közötti időszakra vonatkozóan. - 223 -

Juhász Erika: Láthatatlan értékeink: A pávaköri mozgalom múltja, jelene, jövője. - 232 -

Kantár Tamás: Paradigmaváltás a megismerés és kommunikáció területén
napjainkban. - 239 -

Dr. Kántor Sándorné Dr.Varga Tünde: A matematikatörténet szerény apostola:
Szénássy Barna. - 243 -

Kazainé Ónodi Annamária: A magyarországi vállalatok exportsikerei hátterében
 álló tényezők  empirikus vizsgálata 2009 és 2013 között - 251 -

Keczer Gabriella PhD: A magyarországi felsőoktatás finanszírozása és teljesítménye
a közép-európai és a nyugat-európai országokkal való összehasonlításban. - 260 -

Keresztúri Judit Lilla – Lublóy Ágnes – Benedek Gábor: Cukorbetegség kezelésére
újonnan fejlesztett készítmények terjedésének vizsgálata. - 274 -

Dr. Kerti András: Command and Information System at the HDF. - 279 -

Dr. Kerti András: Cyberterrorisme. - 284 -

Dr. Koltai Zoltán: Versenyképesség területi értelemben – A magyarországi
települések versenyképességének megítélése napjainkban. - 287 -

Tartalomjegyzék

  

Dr. Kurucz Attila: KKV-k a változások sodrában. - 300 -

László Péter: A magyar oktatás „Athénje”, - Debrecen, különös tekintettel a magyar valamint
Kárpát-medencei természet-környezetvédelem ősi didaktikai forrásvidékére. - 309 -

Lőrincz András: A premodern politikai fejlődés Francis Fukuyama alternatív elméletében. - 325 -

Lőrinczné dr. Bencze Edit: A horvátországi magyarság versenyképességének problematikája. - 329 -

Dr. Magyar Sándor: A kockázatelemzés szerepe az adatvédelem erősítése érdekében. - 337 -

Magyari Beck István:  Magyarország és Közép-Európa geokulturálisan meghatározott missziója. - 342 -

Major Gyöngyi: Versenyképesség és / vagy életképesség. - 349 -

Marciniak Róbert : Szolgáltatások fejlesztése a közszférában – avagy mit tanulhatunk a
nemzetközi vállalatoktól - 355 -

Marton Veronika:  Az első magyar nyelvemlék kálváriája. Az I. András magyar király korabeli
imák. - 362 -

Matuz János, Beke Béla, Cseuz László:  A magyar búzanemesítés és eredményei - magyar
búzafajták a Kárpát-medencében. - 369 -

Mező Katalin: A kreativitás szerepe az oktatásban. - 376 -

Mile Csilla: A kkv-k szerepe és lehetőségei a fenntartható agrártermelésben. - 385 -

Nagy Orsolya - Kith Károly: Az éghajlatváltozás hatásai a mezőgazdaságra. - 395 -

Nagy Balázs: A külföldi közvetlen tőkebefektetések hatása a magyar gazdaság
versenyképességére. - 400 -

Nyári Gábor: Iskolák a határon túl. Keresztény-konzervatív szellemiségű magyar oktatás
német és osztrák területeken a második világháború után. - 409 -

Papp Éva Annamária, Dr. habil Csiha Csilla PhD : Gyalult lucfenyő (Picea Abies) felületi
paraméterének vizsgálata mesterséges öregítés hatására. - 417 -

Pátrovics Péter – Egri Éva: Nyelvekkel versenyelőnyben. - 422 -

Pétervári Zsolt PhD: Jövőegyetem – a 21. század negyedik generációs felsőoktatási modellje. - 432 -

Puskás Béla: Kritikus Információs Infrastruktúrák hálózatelméleti megközelítésből - 438 -

Dr. Rajnai Zoltán: Információtechnológiai kutatások a védelmi szektorban. - 444 -

Dr. Remek Éva: Értékek, etika, identitás és a biztonságpolitika gondolatébresztő. - 452 -

Rubóczki Edit: Biztonságosan a Felhőben. A publikus felhők biztonsági kérdései - 459 -

Dr.Serfőző Gusztáv - Dr. Gedeon Gabriella: A szarajevói merénylet és a háborút megelőző
események a Monarchiában. - 467 -

Som Zoltán: Interoperabilitási kérdések és informatikai biztonsági tükrében a közigazgatásban. - 470 -

Somogyi Ferenc: A mindennapi élet gazdasága és a globalizmus. - 481 -

Strausz Péter:  Hasznosítható-e a taylorizmus és a fordizmus a magyar gazdaság
hatékonyságának növelése szempontjából? Viták és álláspontok 1945 előtt. - 492 -

Szekeres Sándor: A székely jogról röviden, a gyökerektől a mai napig. - 496 -

Tanyiné Dr. Kocsis Anikó – Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes: Vállalkozói információs
rendszer kialakítása a társadalmi versenyképesség növelésére. - 503 -

Terek, O, Lapshyna, O, Velychko, O, Bunyo, L, Dovgaiuk-Semeniuk, M: Crude oil contamination
and plants - Kőolajszennyeződés és a növények. - 511 -

Dr. Tóth Judit: Versenyképesség és történeti alkotmány. - 519 -

Dr. Totth Gedeon: Az élelmiszervédjegyek szerepe a versenyképességben. - 524 -

Dr. Totth Gedeon: Marketing együttműködések az agráriumban és az élelmiszeriparban. - 531 -

Ujvári István Norbert: Gazdálkodási stratégia  a Semmelweis Egyetemen. - 537 -

Úz Kovács Gyula: A tordosi naptár-csillagtérképkő (napóra) és a tartariai (tatárlakai korong)
jeleinek párhuzamai a magyar és rokon törzsek kultúráiban. - 552 -

Dr. Veszprémi Bernadett: Az e-közigazgatás fejlesztésének uniós forrásai - 561 -

Váralljai-Csocsán Jenő: Janus Pannonius és Mantegna. - 569 -

Vincze Szilvia: Felsőoktatás–gazdaság kétoldalú kapcsolat? A diplomás munkaerő-kereslet és
kínálat. - 600 -

Vizi László Tamás: A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény parlamenti
vitája. - 606 -

Péter Krisztián Zachar: Gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Antwortversuche auf die
Krise des Kapitalismus in Ungarn in der Zwischenkriegszeit – Ein Überblick. - 621 -

Záhonyi András: Számítógépes lehetőségek a bölcsészet szolgálatában. - 629 -

Ozsváth Judit: Versenyképes kisebbség víziója a két világháború között – Márton Áron
népnevelői programja. - 638 -

Krasznainé Kováss Enikő: Az órásmesterség oktatása Magyarországon a kezdetektől napjainkig. - 643 -

Dr. Darai Lajos: A magyar tudatot építő tények történelmi sorsa és igazsága. - 673 -

Neubauer Éva: Vízerőforrás-értékelés vízjáradék-együtthatóval - 694 -

Neubauer, Éva - Bakosné Böröcz, Mária: Water Allowance Coefficient as a tool for Hungarian
water resource valuation. - 701 -