ÜZENET AZ UTÓKORNAK

A Báthory-Brassai Konferencia nevében is

2011. július 1-jén Balatonlellén, az I. Magyar Világtalálkozón ünnepélyes keretek között került átadásra a Megmaradásunkért című jelképmű, melynek talapzata őrzi az utókor számára a Világtalálkozó üzenetét. A találkozó négy napján át lehetősége volt a résztvevőknek néhány mondatban üzenni, gondolataikat leírni az utókor számára egy A/4-es méretű könyv lapjain. Ezekből, és a néhány esetben utólag e-mail útján elküldött üzenetekből készült kivonat került olvasható formában erre a tekercsre, amelyet 2011. augusztus 20-án, Szent István államalapítónk ünnepén helyeztünk el az emlékmű talapzatában lévő fémhengerbe.

Az üzenetek az utókornak szólnak, megtekintése 50 év múlva, 2061. augusztus 20-án lehetséges, amikor majd kibontásra kerül. Ugyanezen a napon a fémhengerbe újabb üzeneteket lehet majd elhelyezni a régiek mellé, amelyeket - reményeink szerint - újabb 50 év elteltével, 2111. augusztus 20-án, azaz száz esztendő múltán olvashatnak majd nemzetünk fiai.

„ MEGMARADÁSUNKÉRT “

jelképmű az I. Magyar Világtalálkozó emlékére, a magyar összefogás jegyében Dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke és Kenéz István, Balatonlelle polgármestere felkérésére Farkaslaki  Jakab  György csont- és faszobrász alkotta Kopacz Zoltán (Gyergyószentmiklós) által  adományozott erdélyi  tölgyfából.

Balatonlelle, 2011. július 1.

Az élet szimbólumaként megjelenített tojásforma magába zárja a magyarság jelképét megtestesítő tulipánt. A tulipán hagymája, mint egy védőburok körbe veszi a Kárpát-medence magyarságát jelképező Nagymagyarországot. A világon szétszóratottakat hármas halomban csúcsosodó levelei, mint védőkarok ölelik körül, kifejezvén együvé tartozásunkat, és hogy hazavárjuk szétszóródott testvéreinket és leszármazottaikat. Az élet szimbólumát a magyarság jelképével a szentistváni örökségünkre emlékeztető kettős kereszt köti össze, kitartásra buzdítva, üzenvén az utókornak „Megmaradásunkért”

* * *

Honfitársaim! Azért írtuk ezeket az üzeneteket, hogy tudjátok, 2011 nyarán sok ezren zarándokoltak ide, a Balaton partjára, hogy négy napon át, 12 helyszínen, több mint száz program keretében hitet tegyenek összefogásunk és megmaradásunk mellett  - összmagyarságunk értékei mentén. Köszönöm szervezőtársaimnak a rendezvény sikeréért végzett áldozatos és önzetlen munkájukat. A művészeknek, az előadóknak a kiváló műsorokat, az előadásokat, s a résztvevőknek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Ennek kapcsán, és mindezek reményében íródtak az alábbi üzenetek, melyeket szeretettel bocsájtunk az utókor számára.

Légy hű Önmagadhoz, a Családhoz, a Baráthoz, a Nemzethez, a Hazához! Vidd hírét a magyaroknak szerte a világba!

Dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke

*

Őszinte tisztelettel köszönöm meg a lehetőséget, hogy Balatonlelle város adhatott otthont az I. Magyar Világtalálkozónak. Megható, felemelő érzés volt látni a világ különböző részeiből érkező magyarok találkozását. Tamási Áron szavaival: „Nem is lehetünk más célra ebben az életben, minthogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges, a tarka és zegzugos világot, s amikor mindent megismertünk, akkor visszamenjünk oda, ahol OTTHON lehetünk.” Szívből kívánom, hogy még sok-sok hasonló rendezvény kövesse ezt az első alkalmat! Ápoljuk, őrizzük nyelvünket, értékeinket határokon innen és határokon túl. „Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, Magyarnak lenni büszke gyönyörűség.” (Sajó Sándor)

Kenéz István, Balatonlelle város polgármestere

*

Kőben, csontban, fában vagy hamuban, de utánam is marad valami !

Farkaslaki Jakab György csont- és faszobrász a Megmaradásunkért jelképmű alkotója  (Erdély, Farkaslaka -Pomáz)

*

Drága Gyermekeink! Bíborka, Márk, Tamás és Bence! Kedves Leendő Unokáink, Dédunokáink! Nagy boldogság számunkra, hogy részt vehettünk az I. Magyar Világtalálkozón, Balatonlellén. Tudnotok kell, hogy az emlékműhöz a tölgyfát szüleitek adományozták és az Gyergyó felől haladva a bucsini részről származik. Emellett tudnotok kell, hogy szüleitek legfontosabb hitvallása:  - Imádd Istent! - Szeresd önmagadat és testvéreidet!  - Óvd az életet! - Feladatod van ott, ahol születtél!

Kopacz Zoltán / édesapa/ és Kopacz Zsuzsa /édesanya/  (Erdély, Gyergyószentmiklós)

*

A Világtalálkozó alkalmával megrendezett Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata a Biblia soraival üzen a Kedves Olvasónak: „A reád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”  (II. Timótheus 1:14.). Őrizzétek hazánkat és gyarapítsátok minden tekintetben!

Ft. Dr. Erdélyi Géza, lelkészi elnök (Felvidéki MRE),
Ft. Kovács Zoltán, világi elnök (Királyhágómelléki MRE),
Ft. Szabó Sándor, ügyvezető elnök (Amerikai MRE),
Dr. Kis Boáz, ügyvezető titkár (MRE)

*

„Nincs nagyobb hatalom egy ötletnél, amelynek ideje elérkezett” - gondolta Victor Hugo, és hisszük mi is, a második alkalommal megrendezett Báthory-Brassai Konferencia (BBK) szervezői és előadói. Interdiszciplináris jellegéből adódóan a legkülönbözőbb szakterületeken jeleskedő magyar tudósok találkozhattak a nagyvilágból. Alapgondolata, hogy erős nemzeti összefogással, azon ritka népcsoportok közé fogunk tartozni, amelyeknek igen jó esélyük van a globalizáció nyertesévé válni. 50 év múlva kérlek, értékeljétek, hogy ehhez sikerült-e szerény eszközeinkkel hozzájárulnunk. Reményik Sándor örök értékű szavaival üzenem saját és mindnyájunk gyerekeinek, unokáinak és dédunokáinak, a BBK előadóinak nevében is:   

„Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!” 

 Dr. Tuzson Tibor, a Báthory-Brassai Konferencia Szervező Bizottságának elnöke

*

Büszke vagyok arra, hogy első magyarként a világűrben lehettem. Gratulálok a Világtalálkozó kezdeményezéséhez, remélem sok-sok évtizedig és később is lesz folytatása. Bízva jövőnkben!

Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós

 *

Az I. Magyar Világtalálkozó élménye, mára már behatárolja az egész életem.  Szép és nemes gondolattal született meg a terv, s reménykedem abban, hogy az utánunk következő generációknak példás útmutatást adtunk a hazaszeretetről. Tiszta szívből kívánom az utókornak, hogy az elkezdett munkánkat befejezzék, mertNem elég - a Világért! / Több kell: a nemzetért! /Nem elég - a Hazáért! /Több kell most: - a népedért! /- Küzdj azok igazáért, /kiké a szabadság rég, /csak nem látják még, /hogy nem elég! /Még nem elég!” (Váci Mihály)

Hódi Margit (Ausztrália, Sydney)

*

„Nagy magyar télben picike tüzek”  - volt a Találka Tér mottója.  Mi volna, ha ezek a pici tüzek egyszer egyesülnének és hatalmas máglyát alkotnának?! Erre született a Panoráma Világklub, s annak Világtalálkozói – vigyék hát tovább a nemzedékek ennek a tüzét! A Nagyvilágon kívül volt számunkra hely, s ott megálltuk a helyünket, de a végső szó is igaz: „Itt élned, halnod kell!” Ezért visszajöttünk, hazajöttünk a távoli országokból.

Dr. Sebestény Andor, a Londoni Birodalmi Rákkutató Intézet professzora (Anglia-Magyarország)

*

Nem tudunk teljes emberek lenni, ha gyökereinket, múltunkat, kulturális kincseinket nem ápoljuk. Ezen munkálkodjunk mindannyian !

  Ayklerné Papp Zsuzsa, a Rákóczi Alapítvány elnöke (Kanada,Torontó)

*

Az elmúlt 55 évet Amerikában töltöttem, magyar szívvel, magyar lélekkel. Most itt vagyok Magyarországon, hogy a MICE (Mészáros International  Center of Entrepreneurship) Alapítványomon keresztül adhassak valamit az utókornak, a tehetséges magyar fiataloknak a következő 50 évre. Remélem, a magyarság most felnövekvő generációi felkészültek feladatuk beteljesítésére: naggyá tenni a hazát, magyar szívvel, magyar lélekkel.

Mészáros László, a MICE Alapítvány alapító elnöke ( USA, Buffaló)

*

Az  I. Magyar Világtalálkozóról azt üzenem az utókornak, hogy hasonlóan bátran, nyitottan, kirekesztés- és szélsőségmentesen, értékekre orientáltan, szeretettel és mosollyal, jó együttműködésre és összefogásra törekedve igyekezzen a problémákat, feladatokat megoldani, mintahogy ezt összességében eredményesen megtette a Világtalálkozó Szervezőbizottsága.

Dr. Czeglédi József, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének  tagja, a Közép-Európai Club Pannonia ügyvezető elnöke

*

 „A világ nem arra kíváncsi, hogyan utánozzuk, hanem arra, hogy mi mit tudunk adni a világhoz.” Öröm volt „mártózni” a Magyarok Világtalálkozója gazdag, értékeinket felvonultató programjaiban, találkozni a világ különböző részein élő, alkotó, a magyarság hírét, kreativitását öregbítő honfitársainkkal. Gratulálok a szervezőknek, kezdeményezőknek. Tegyünk azért, hogy idehaza és a világban „az érték lehessen a mérték!”  Ahogy egy székely bácsi mondta kérdésemre: Mi az élet értelme? „Azért vagyunk a világon fiam, hogy az velünk szebb legyen, mint nélkülünk.” 

Birinyi József igazgató, a Hungarikum Szövetség elnöke, a Hungarikum törvény stratégiájának alkotója

*

Drága gyermekeim, unokáim, utódaim, Nemzettestvéreim!
Üzenetem azzal a mélységes hittel írom, hogy Jézus urunk és Patrona Hungariae segedelmével, 50 év elmúltával mai reménységeim, - melyek cselekvésre késztetnek - megigazultak,  hitünk, összetartozásunk és összefogásunk erejéből, amit a Világtalálkozó is szolgálni kívánt. Remélem, hogy a Szent Korona alattvalóiként emelt fővel él ősi nemzetem a Kárpát-medencében, szeretetben, békességben, megtartva ősi: hitünket, kultúránkat, hagyományainkat, nyelvünket, írásmódunkat és mitológiánkat. Ebben a hitben szeretettel ölelek minden igaz magyar embert, aki ezért tette a dolgát, és hittel idézem Petőfi Sándor szavait: A magyar név megint szép lesz (lett)! / Méltó régi nagy híréhez / S mit rákentek a századok/ Lemossuk (lemostuk) a gyalázatot!

Vitéz Nagyváradi – Kis Anna Mária, a Magyar Világtalálkozó Magyarsághíd konferenciaigazgatója, a Somogy Megyei Világklub elnöke

*

A MAGYAR NEMZET, mint más nemzetek is, spirituális egység. Csak ennek ápolása és megerősítése, a magyar nemzeti identitás fenntartása hozhatja el a megoldást a népességfogyás  megfordításában, fennmaradásunkban is. Ami egy magyarral bárhol történik, az velünk is történik. Ne feledjük, idézve Szabó Dezsőt: „minden magyar felelős minden magyarért”. Köszönet a szervezőknek, mert ez a munka a haza fennmaradását, tovább élésünket szolgálja, építi.  

Dr. Kosza Ida, orvos-pszichológus, a WHO Pszichológiai Társaságának alelnöke

*

Nagyon örülök, hogy a nemzetközi zsűri, nekem ítélte aMagyarok Világszépe - A Világtalálkozó királynője” szépségverseny koronáját! Remélem, hogy 50 év múlva ott leszek gyermekeimmel, unokáimmal a történelmi eseményen, amikor kibontják és elolvassák ezeket az üzeneteket! 

 

Bozsár Ivett/16 éves/, a Magyarok Világszépe ( Kárpátalja, Beregszász)

*

A Cseri- Subás Puli- Pumi tenyészet részt vett az I. Magyar Világtalálkozón, a szervezők kérésére tenyészetünk adta a rendezvény „kabala puliját ”:  Cseri- Subás Lellét. A rendezvény alatt rengeteg érdeklődő gyönyörködött a 3 hónapos Lellében és tenyészetünk bemutatott kutyáiban. Sikerült a világ minden részéről idelátogatóknak a magyar pulit bemutatni, népszerűsíteni, amely azért lett a Világtalálkozó szerencsét hozó állata, mert ő a világon a legjobb terelő kutya. Tereljük hát mi is egybe a világba szétszóratott magyarságot!

   Menyhárt István, Aranykoszorús Mestertenyésztő és felesége (Cserszegtomaj)

*

Testvéri egyetértést, összefogást, a magyar nyelv használatát és ápolását! Megmaradni – Bő gyermekáldást és vállalni a velejáró nehézségeket!

 Máthé Erzsébet (Kolozsvár-Linz)

*

Sok reménnyel tele szívvel kívánom, hogy a világ összmagyarsága politikai szemlélet nélkül egyetértésben éljen és ápolja a szép, megható, értékes hagyományokat!

Árpa- Krista Katalin  ( Németország, München –Budapest )

*

Mindig is szerettem volna megfejteni, hogy mi is az alkotó művészet lényege, késztetése, de a válaszok csak egy irányba vezetnek: őszinte, nyitott szívvel és büszkén szeretni a Hazámat, ahová tartozom. Óvni, nemesíteni, lélekben gazdagítani a gyermekemet, mert a gyermekeink biztosítják a Magyar Nemzet jövőjét.

 Hegedűs Tünde, festő-  és szobrászművész, bankár

*

A rovásírás a magyarok legrégibb  és legértékesebb művelődési kincse, amely bizonyíték arra, hogy a Kárpát-medence az őshazánk. Reméljük, hogy  2061-ben már minden  iskolában  tanítani fogják!

 Friedrich Klára, Szakács Gábor

*

Magyarnak lenni nagy, szent feladat!         

Galgóczy Árpád író, műfordító

*

Az Amerikai Egyesült Államokból érkeztünk családostól az I. Magyar Világtalálkozóra. Gyermekeink – mind a hárman – gyönyörűen beszélnek magyarul, a cserkészeten belül magyar népdalokat és néptáncokat tanulnak és ápolják a magyar kultúrát! Remélem, hogy 50 év múlva Ők is itt lesznek majd magyarul beszélő gyermekeikkel! 

Boone-né Görög Ivette, Isabella ( 13 éves ), Alexandra (9 éves ), Wiliam( 5 éves )

*

Magyarok, remélem összetartók lettetek, mert népünknek ez mindig gyengéje volt.

Dr. Sági Béla Gáborné, Dr. Andrea Melzer

*

Honfi! Ne feledd 1956-ot, mely megrengette a világot és a kommunizmus bukásához vezetett! Őrizd a szabadság lángját és add tovább utódaidnak!

   Nagy László Gerő, az I. Magyar Világtalálkozó Magyar Lengyel Barátság Nap szervezője

Üzenetem egybeesik a kis unokám - szegedi Szilágyi Árpád Kálmán - keresztelésével, s ezért kérem a Teremtő Urunkat, Istenünket, hogy unokám 50 évesen olyan Magyarországon élhessen, ahol nincs jobb- és baloldal, ahol a „Szent Korona” jegyében békességben, reményeik beteljesülésében, keresztény hitük megerősödésével, szeretetben élnek a nemzettestvéreink. Unokám családja tisztelje az időseket és Nemzetünk hagyományait!

Vitéz Szilágyi Árpád József, a Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesület Elnöke, a Panoráma Világklub Csongrád Megyei Elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja.

*

MEGMARADNI !  Ez a feladatunk ma, holnap és holnapután.  

Óss Enikő író, színész ( Kolozsvár-Los Angeles- Budapest)

* 

Őszintén gratulálok ehhez a remek munkához, a Magyar Világtalálkozó megszervezéséhez, amihez nagy magyar szív kell! Kívánjuk, legyen folytatása!

 Dr. Várdy Béla  történész  és Dr. Várdy Ágnes író, ( Pittsburgh-USA)

*

2011- Európa Önkéntesség Éve … Kívánjuk, hogy bennünk  soha se szűnjön meg az önzetlenség, egymás tisztelete, szeretete, megbecsülése. Legyünk mindig ÖNKÉNTESEK !

Szijj Katalin, Szijj István, Szijj Istvánné (Szombathely)

*

2011-ből 22 évesen üzenem, hogy soha semmi ne legyen fontosabb, mint a család és a barátok. Mert ők akkor is ott vannak, ha pénz nincs, és ha nagy a szükség rájuk lehet számítani egyedül.

H. Szimonetta

*

 A Magyar Népfőiskolai Collegium üzeni a kedves olvasónak, hogy: „Legyetek dicső elődök méltó utódai, és dicső utódok méltó elődei”. Sok küzdelemben tartattunk meg, tartsátok meg ti is a népfőiskola hármas eszméjét: hit, haza, haladás !

Ft. Horkay László, elnök ( püspök, Kárpátalja), Dr. Kis Boáz, ügyvezető elnök (református lelkész, Csákvár)

*

Kedves Utódaink! Inkább szerény, mint mellveregető magyarok legyetek és őrizzétek meg egyedülálló nyelvünket! Vigyázzatok egymásra és szeressétek egymást!

Ernszt Katalin, Nemere László előadóművészek (Magyarország, Ausztrália)

 *

2011-ben végre senki sem pöfékeli a füstöt az orrom alá a buszmegállóban. Született ugyanis egy idevonatkozó rendelet a nem dohányzók érdekében! Vajon bizakodhatunk- e benne, hogy 50 év múlva, az akkori tömegközlekedési eszközökön már nem kell az utasoknak - ha tetszik, ha nem – mások egymásközti trágár szövegeléseit végig hallgatnia?  Talán még abban is, hogy ehhez külön rendelet sem kell?!  Kívánom, hogy az élet minden területén – a kis és nagy dolgokban egyaránt - jó irányba történjen elmozdulás itthon és a nagyvilágban!   

  Kerti F. László (Debrecen)

*

Kívánjuk az utókor számára, hogy óvja és védje hazánkat, sok sikert!

A balatonlellei Napfény Strand dolgozói

*

Aki magyar, legyen hű magyarságához bárhol éljen is !

 ( Margó)

*

Kívánom és szeretném, hogy 50 év múlva utódaink jobban éljenek, mint mi, és értékeljék mindazt, amit tőlünk örököltek és legyenek büszkék „ Magyarságukra ” !

  ( olvashatatlan aláírás )

*

Az ember előbb-utóbb rájön, hogy számára egyre inkább nélkülözhetetlen a szellemi-lelki táplálék, mely többnyire saját nemzeti kultúrájából kell, hogy fakadjon. Bármilyen vékonyak is a hajszálgyökerek, melyek a jelent a múlttal, a jövővel összekötik, ezek szállítják az igazi lelki táplálékot. S mint ahogy, tapasztaltan félrelökjük a nekünk nem való, számunkra ártó élelmiszert, ugyanúgy válogatnunk kell a szellemi-lelki táplálék között is. Kerülnünk kell a romlottat, a durvát! Nem szabad terhelnünk magunkat a nekünk nem valóval. Segítsük ebben egymást, s gyermekeinket, mert egyre nehezebb eligazodni világunkban és megtalálni a valódi értékeket! 

 (Fehér Hajnalka, Balatonföldvár)

*

Petőfi üzeni: „Könnyű elbánni a külső ellennel / Ha kivesznek a belső bitangok” Megtisztulva  à Megmaradni !

Medgyessy Éva (Marosvásárhely- Budapest)

*

Maradjon meg a szeretet, a becsület és a MAGYAR nép, mert nagyszerű emberek élnek itt ebben a kis országban.

Joó Géza, Sípos Ildikó, Salaczné Várszegi Mária, Tóth Éva, Kereki Kati, Kéki Hilda ( a Magyar Világtalálkozó szervezői csapatából)

*

Bízom benne, hogy miután 50 év múlva előveszik a szobor talapzatából ezeket a beírásokat, akkor a Fiam és családja – és unokáim!- egy szebb, gazdagabb, igazságosabb Magyarországon fognak élni, bizton tervezhetik jövőjüket. Ezt kívánom nekik és minden magyar embernek!           

Fűrész László Ferenc (Budapest)

*

Kedves Dóri, Noémi és Unokáim!
„ A víz szalad, a kő marad. A kő marad ” (Wass Albert). Remélem, hogy az álmaitokat itthon tudjátok megvalósítani, egy gazdagabb, boldogabb Magyarországon!

Holló Katalin (Bonyhád)

*

Balatonlelle a világ közepe „számomra”. Itt születtem és itt lesz a nyughelyem.                               

Somogyi Erzsi

*

„Éltem, mert néha éltem másnak…” (Ady Endre). A  Magyar Világtalálkozó lehetőséget ad, hogy az összetartozás érzését erősítsük.

 (Marianna)

*

Sajnálom, hogy 50 év múlva már nem leszek itt és azok sem, akikkel itt voltam. Remélem, az unokáim hűek lesznek majd ehhez az országhoz, még ha néha úgy érezzük is, hogy nem valami jó itt lenni. 

Tóth Ferencné, Hajni

*

Két nagy magyar embertől szeretnék idézni: „Szeresd magyar testvéredet, mint önmagadat! Fegyvert reájuk ne emelj, míg nyelveddel se vétkezz ellenük!” 

(Wass Albert: Hagyaték)

*

„Sötétség és rossz nem létezik, csak a szeretet és fény hiánya. Sötétséggel szemben harcolni nem lehet, de ha fényt gyújtunk, a sötétség eltűnik.”

(Böjte Csaba testvér)

*

GYÚJTSUNK FÉNYT!!! 

(Vesztergám Miklós tárogatós)

*

Igen nagy ajándék a találkozó és óriási lehetőség, hogy Isten előtt is megálljunk és megvalljuk szörnyű vétkeinket a 7 millió magzat ügyében. Hiszem, hogy benne vagyunk az Ő tervében, s ha keressük Őt, engedni fogja, hogy megtaláljuk és bekapcsolódjunk az Ő országa építésébe itthon és szerte a világban. Nála nélkül semmit sem tudunk cselekedni…

    (olvashatatlan aláírás)

*

HAZA, TISZTESSÉG, BECSÜLET 

Mészáros Dezső (Kistelek)

*

Legyetek mindig szívélyesek és nyitottak a nemzeti ügyekre és nemzettársaitok ügyeire, problémáira, kínáljatok megoldást egymásnak- bárhonnan is érkezik magyar testvéretek a nagyvilágból. Most, 2011-ben végre olyan lehetőség áll előttetek, amiért őseitek véráldozatot hoztak háborúkban és diktatúrákban! Nektek annyi a dolgotok, hogy ne marakodjatok fölöslegesen, elismerjétek vezetőnek, aki a legjobban rátermett arra, és összefogással továbbvigyétek gyermekeiteket egy szebb magyar jövőbe!

 Lázár Ferenc, Magyar Gyökerek Egyesület (Erdély – Székelyudvarhely.)

*

Sajnálom, hogy 50 év múlva már nem leszek itt, de biztos vagyok abban, hogy a magyarság itt lesz!  És én is visszajövök reinkarnációval…                     

    Molnár Helena, 68 éves (USA, Florida)

*

Remélem, hogy 50 év múlva jobb élet lesz Magyarországon, mint ma.                                       

 (olvashatatlan aláírás)

*

Boldog vagyok, hogy itt lehettem igaz barátommal, Farkas Bertalannal, az első magyar űrhajóssal, aki sokat tett a Magyarság Összetartozásának igaz ügyéért.

Papp Gábor (Siófok)

*

„ Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a végtelen érzete.
S ha ennek elragadna büszkesége,
Fog korlátozni az arasznyi lét.
És biztosítva áll nagyság, erény.
”  
 „Ember küzdj és bízva bízzál” 
(Madách Imre)

(olvashatatlan aláírás)

*

Szerintem 50 év múlva, ha a jó Isten megadja még itt leszünk, de ha véletlenül nem, a gyerekeink biztosan, és remélem rájuk már jobb világ néz.

 Hraska Erzsébet és az egész öregfiúk csapata Szlovákiából, Nagymagyarból

*

Isten áldja meg a Magyarokat, bárhol is élnek e Földön.

     (olvashatatlan aláírás)

*

A Bognár család nevében köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Kívánunk sok sikert és kitartást további munkájukhoz! 50 év múlva ugyanitt! 

   Bognár Bernadett, Bognárné Gy. Ágnes

*

Szép Erdélyünk, drága földünk, porladva sem felejt szívünk. Míg Árpád kardja/ Senkitől sem félünk / Csaba vezér rajzolta fel / A csillagokat nékünk

vitéz Horváth István, Horváth Istvánné  (Dunapataj)

*

Őszintén kívánjuk, hogy a magyarságnak az összetartása maradjon meg legalább ilyen szinten, mint amilyen még most 2011-ben. 

Szűcs László

*

 Nagyon gazdag élménnyel térünk haza Miskolcra a Világtalálkozóról, életünk első nagy nemzetközi rendezvényéről. Apukám és Anyukám a szervezőbizottságban tette a dolgát, de mi is találtunk  “elfoglaltságot”, tombola árusítás, érkező vendégek útbaigazítása, az egészségkonferencián való rendezkedés..... no meg a műsorok sokaságában válogattunk. Ötven év múlva- IS,- feltétlenül itt akarunk lenni Balatonlellén!

Mezei László  (13) és Mezei Marcell (12) Miskolc, Szent Imre Általános Iskola

*

 Nagyszerű kezdeményezés volt a Magyar Világtalálkozó megszervezése. Kívánom, hogy 50 és 100 év múlva még többen jelenjenek meg ezen a "felemelő" rendezvényen. Jó volt látni, hogy szinte testvérként üdvözlik egymást a Föld különböző pontjain élő magyarok. Üzenem az utókornak, hogy ápolják a jelenlegi hagyományokat (hímzés, népzene, néptánc stb.) ne vesszen el az az érték, amelyet mi is az elődeinktől örököltünk.

Székely Lászlóné (Mátészalka)

*

91 éve csonka a Hazánk,  ha felbontáskor még ezen helyzet található,  ne feledd:  „Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: Nem engedjük soha, soha Árpád honát! ”  (József Attila)
Soha ne feledd: értékrended, hogy MAGYAR vagy!  

 Pörneki András, a Panoráma Világklub Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke és Pásztor Sándorné

*

Vigyázzatok a környezetre, ha ezt teszitek lesz jövőtök!  

    (olvashatatlan aláírás)

*

Ma hódit a csalárd, önző, bűnös élet,
Ne hagyd, hogy ez elvakítson téged. 
Köszönd meg, mit Istentől kapsz, 
Keresd azt, mit Hazádnak adhatsz. 
Teljes életet, csak ezúton kaphatsz.

Egy 75 éves „Fiatal", Bősze Feri (Sydney, Budapest)

*

Ady Endre szavaival kívánjuk az utánunk jövőknek, hogy mindig mély magyarságba vetett hittel szolgálják saját közösségüket. Ady szavai így hangzanak: A Hit valami olyan portéka, mely minden kor emberei számára akképpen jut, adódik, mint a kenyér. 

Tarics Péter és Tarics Hortenzia (Révkomárom, Felvidék)

*

Ha száz év múlva olvasod ezt, és érted, - tettünk valamit Érted. S talán megérted, hogy - MEGÉRTE; Senki ellen, csak előre!  Isten áldását kérjük, hogy őrizzétek meg magyarságotokat és egyedülálló nyelvünket!

T. Fehér Iréne és családtagjai: Tanka László, Tanka Melitta, Tanka Benedek, Tanka Timon Bálint (Budapest)