A 7. BÁTHORY-BRASSAI
NEMZETKÖZI MULTIDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA

KÁRPÁT-MEDENCEI VERSENYKÉPESSÉG

7.Báthory-Brassai Konferencia embléma 

TANULMÁNY KÖTETEK 

 Budapest, 2016. május 19-20. ; Óbudai Egyetem
2 kötet;   731+540=1271 oldal
 

 

1. kötet
 Szerkesztették:

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
Dr. Fregan Beatrix
Marosné Kuna Zsuzsanna

Készült az ÓE 
Biztonságtudományi Doktori Iskola
közreműködésével


ISBN: 978-615-5460-97-5
MTMT azonosító: 3127535
 Budapest, 20162. kötet
 Szerkesztették:

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
Dr. Fregan Beatrix
Marosné Kuna Zsuzsanna

Készült az ÓE 
Biztonságtudományi Doktori Iskola
közreműködésével


ISBN: 978-615-5460-97-5 
MTMT azonosító: 3127535
 Budapest, 2016
 

 Letölthető és nyomtatható:

PDF letöltése 
TARTALOM JEGYZÉK 1. kötet

 Letölthető és nyomtatható:

PDF letöltése

TARTALOM JEGYZÉK 2.kötet

 NEMZETKÖZI SPORTRENDEZVÉNYEK TURISZTIKAI HATÁSAI  6

A KKV-K FEJLŐDÉSE ÉS GAZDASÁGI SZEREPVÁLLALÁSUK MAGYARORSZÁGON  18

ÖNKORMÁNYZATI ESZKÖZÖK A HELYI KÖRNYEZETVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN  39

ORIGINÁLT ÉS RECIKLÁLT PET KEVERÉKEK FOLYÁSI TULAJDONSÁGAINAK TANULMÁNYOZÁSA  46

A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS KÖNYVTÁRBIZTONSÁGI ALKALMAZÁSA  52

A SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI ÉS MAGYAR VONATKOZÁSAI  60

A KÖRNYEZETPEDAGÓGIA A FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN  72

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDŐ FIATALOK KARRIERTERVEZÉSI TUDATOSSÁGA  92

MUNKAERŐPIAC – AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG KONTEXTUSÁBAN  106

A FEJLŐDÉS HAJTÓEREJE A TUDAT!  114

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE 121

A REDOX ÁLLAPOT JELENTŐSÉGE ÉS VIZSGÁLATA NÖVÉNYEKBEN  130

A ROBOTTECHNIKA REFORMJA – ÚJ ALAPANYAGOK ÉS MEGOLDÁSOK AZ ÚJ TÍPUSÚ AKTUÁTOROK FEJLESZTÉSÉBEN  138

ANALYZING THE PROPERTIES OF POLYMER BASED MACHINE PARTS MANUFACTURED BY ADDITIVE TECHNOLOGY  148

INVESTIGATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES AND MATERIAL STRUCTURE OF EXPERIMENTAL SPECIMENS

MANUFACTURED BY 3D PRINTING TECHNOLOGY 154

MŰVELTSÉG ÉS NYELV MAGYAR TITKA, ÍRÁSA  164

AZ ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A ZSELICBEN 207

TERVEZÉSELMÉLETEK ÉS VÁROSTERVEZÉSI GYAKORLATOK 215

VÍZBIZTONSÁGI SZEMLÉLET A VÍZELLÁTÁSBAN  221

AZ IDÜLT MÁJBETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA MAGYARORSZÁGON – 2016  227

RENDSZERLOGISZTIKA ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI SZÁZADBAN  233

INTELLIGENS ÁGENS ALAPÚ RENDSZEREK FEJLESZTESÉRE ALKALMAZOTT MÓDSZERTANOK  237

NYELVÜNK ŐSISÉGE AVAGY A MAGYAR NYELV KIALAKULÁSÁNAK ALAPELVEI  243

AZ ETRUSZK NYELVI REJTÉLY KULCSA  259

GONDOLATOK A TEREMTÉS NYELVÉRŐL  267

SZEMÉLY ÉS ALKOTMÁNY ÉS GAZDASÁG  278

A KLÍMAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS HELYI SZINTJE  287

GAZDASÁGELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK A SZÜLETÉSSZÁM KAPCSÁN 293

FESTÉKÉRZÉKENYÍTETT NAPELEMEK  302

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS 1814 ÉS 1832 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON  311

A VEGYES HÁZASSÁGOK, HÁZASSÁGKÖTÉSEK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÖRÉBEN  327

A KLÍMAVÉDELEM HELYI ADAPTÁCIÓS MEGOLDÁSAI  341

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM KAROSSZÉRIALEMEZEK KOMPLEX KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA  347

POLIPROPILÉN HOMOPOLIMER FOLYÁSI TULAJDONSÁGAINAK SZÉLES DEFORMÁCIÓS SEBESSÉGŰ VIZSGÁLATA  355

7BBK2016 BÁTHORY-BRASSAI KONFERENCIA ÓBUDAI EGYETEM

FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS A TANÍTÓKÉPZÉSBEN A HALLGATÓK GLOBÁLIS SZEMLÉLETÉNEK ALAKÍTÁSÁÉRT  380

VÁLASZTÁSI RENDSZEREK VÁLTOZÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 1945 UTÁN  389

A SZÖVEGFELOLVASÓ SZOFTVEREK ALKALMAZÁSA A NYELVOKTATÁSBAN  401

A HÁROMDIMENZIÓS NYOMTATÁS ALKALMAZÁSÁNAK EGYIK LEHETŐSÉGE A NYELVOKTATÁSBAN  410

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERFEJLESZTÉS ÚJ KÖVETELMÉNYEI AZ ISO 9001:2015-ÖS SZABVÁNY TÜKRÉBEN  419

VERSENYSTRATÉGIAI KIHÍVÁSOK A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ELŐTT  428

A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓK ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA 438

INNOVATÍV VÁLLALATOK TÉRBELI JELLEMZŐI AZ ALFÖLDÖN  444

FELVIDÉKI MAGYAR KULTÚRAKÖZVETÍTŐ CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE  454

TUDOMÁNYOS MEGALAPOZOTTSÁG AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁSBAN  460

FOLYÉKONY EDZŐKÖZEGEK HŰTŐKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA  471

MEGISMERÉS A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÜGYÉSZ MEGVÁLTOZOTT SZEREPÉRE  480

KÖRNYEZETPEDAGÓGIA GYAKORLATA A NEMZETKÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VÁLLALATOK MUNKÁJÁBAN  488

MAGYARORSZÁG, A KÁRPÁT-MEDENCEI ÉS A VISEGRÁDI ORSZÁGOK GAZDASÁGI FELEMELKEDÉSÉNEK TÉNYEZŐI, KÜLÖNÖS

TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁSRA  501

PIACGAZDASÁG ÉS ETIKUS JÖVEDELMEK  519

MIT TUDSZ A COACHINGRÓL – A COACHING MEGÍTÉLÉSÉNEK VIZSGÁLATA  527

A FALUSI PORTA TANODA PROGRAM  538

HORVÁTORSZÁG GEOSTRATÉGIAI HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSAI A BALKÁNI MIGRÁCIÓS FOLYAMATOKBAN  544

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÉS ÉLETMINŐSÉG  554

PROBLÉMAFELVETÉS A SZEMÉLYEKBŐL ÉPÍTKEZŐ RENDSZEREK DEDUKTÍV MODELLJÉRŐL  563

A KLÍMAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS HELYI SZINTJE  572

GAZDASÁGELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK A SZÜLETÉSSZÁM KAPCSÁN 578

FESTÉKÉRZÉKENYÍTETT NAPELEMEK  587

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS 1814 ÉS 1832 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON  596

A VEGYES HÁZASSÁGOK, HÁZASSÁGKÖTÉSEK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÖRÉBEN  612

A KLÍMAVÉDELEM HELYI ADAPTÁCIÓS MEGOLDÁSAI  624

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM KAROSSZÉRIALEMEZEK KOMPLEX KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA  630

POLIPROPILÉN HOMOPOLIMER FOLYÁSI TULAJDONSÁGAINAK SZÉLES DEFORMÁCIÓS SEBESSÉGŰ VIZSGÁLATA  637

AZ ADATORIENTÁLT DIPLOMÁCIA A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKBAN  644

NYUGDÍJASOK HALANDÓSÁGA A 2004-2014-ES ÉVEKBEN  661

CIVIL DRÓNOK FEJLŐDÉSE ÉS ALKALMAZHATÓSÁGA  670

VÉDETT HELYISÉGEK JELENE ÉS JÖVŐJE  677

A SCHENGENI FOLYAMAT, ÉS JÖVŐJE  683

INDIAI MUSTÁR (BRASSICA JUNCEA L) CSÍRANÖVÉNYEK ALKALMAZÁSA NEHÉZFÉMSTRESSZ VIZSGÁLATÁBAN  692

HÍDÉPÍTÉS- INTERKULTURÁLIS PÁRBESZÉDPEDAGÓGIA GERFEC ALAPOKON  704

A SZERETETKÖRÖK HELYREÁLLÍTÁSA – MINT A KÁRPÁT-MEDENCE VERSENYKÉPESSÉGÉNEK LEGFŐBB MEGHATÁROZÓJA  723

HALLGATÓK OKTATÁSI CÉLÚ KÜLFÖLDI MOBILITÁSÁNAK VIZSGÁLATA A MISKOLCI EGYETEMEN  4

INTERJÚS KUTATÁS B-A-Z MEGYEI NON-PROFIT SZERVEZETEK TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS AKTIVITÁSÁRÓL  9

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON  13

A TERMÉSZET - GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK ÁTADÁSÁNAK RENDSZERE MAGYARORSZÁGON, A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG  18

TETTES VAGY ÁLDOZAT? FEJEZETEK AZ EMBERÖLÉS „JOGOS” ÉS JOGELLENES ESETEI KÖRÉBŐL  24

TERMÉSZETKÁROSÍTÁS A NATURA 2000 TERÜLETEKEN  28

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD MEGÍTÉLÉSE EURÓPÁBAN  34

AZ ÚJABB ÉS ÚJABB GENERÁCIÓK EGYRE INTELLIGENSEBBEK - ÉS MÉGSEM LEHETSÉGES EZ?  40

GONDOLKODÁSTANÍTÁS  46

MAGYAR NYELV ÉS GONDOLKODÁS AZ ISKOLÁBAN  56

AZ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN ÉS ANALÓGIÁK 
MEGÁLLAPÍTÁSA KULTURÁLIS VONATKOZÁSOKBAN  62

PET DARÁLÉK VISSZAKEVERHETŐSÉGÉNEK TANULMÁNYOZÁSA OSZCILLÁCIÓS REOMÉTERREL  79

FUTBALLHULIGANIZMUS A STADIONOKON KÍVÜL – AZ USTAWKA JELENSÉG  84

NÉHÁNY TÓHÁTI TELEPÜLÉS RAGADVÁNYNÉV-ADÁSI SAJÁTOSSÁGA  90

A TERMÉSZET KALENDÁRIUMA PROJEKT  96

A TERÜLETFEJLESZTÉS IDŐSZERŰ TENNIVALÓI  108

MUSZLIM RADIKÁLISOK ÉS ÖNKÉNTES HARCOSOK EURÓPA EGYES RÉGIÓIBAN  117

NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ ÉS BIZTONSÁG AZ ISZLAMIZMUS ÉS A KÖZEL-KELETI VÁLSÁG TÜKRÉBEN  124

PLA ALAPANYAG SZÁL HÚZÁSA EBBŐL 3D NYOMTATÁSSAL KÉSZÜLT SZABVÁNYOS PRÓBATEST
TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA  129

A KÖZOKTATÁSÜGY ÁTSZERVEZÉSÉNEK KÉRDÉSE, AZ 1935 ÉVI VI TÖRVÉNYCIKK ALAPJÁN  142

A LOGISZTIKA, MINT TÉRSÉGÜNK EGYIK VERSENYKÉPESSÉGI TÉNYEZŐJE  150

MOTÍVUMOK ÉS ASPIRÁCIÓK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN ÉS -TOVÁBBKÉPZÉSBEN  163

ENERGIA TERMELÉS A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ ISZAP SZÁRÍTÁSÁVAL ÉS ELÉGETÉSÉVEL  173

A CIGÁNYSÁG – ROMASÁG NEMZETI ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSÁNAK SZEREPE, JELENTŐSÉGE
ANOMÁLIÁI, VALAMINT EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI  181

AZ EU BŐVÍTÉSI POLITIKÁJA: A NYUGAT-BALKÁN  186

INTENZÍV JÁTÉKÉLMÉNY A CLOUD BIZTONSÁG TUDATOSSÁGÁNAK ESZKÖZEKÉNT  195

SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS A MAGYAR NYELV ÁPOLÁSA  200

VALLÁS, ÉRTÉKREND, KRIMINOLÓGIA  205

BCI ESZKÖZÖK A SZÁMÍTÓGÉPES KORSZAK KEZDETÉN  211

KONFLIKTUSOK VILÁGUNKBAN  215

OKTATÁS ÉS INTELLIGENCIA  226

A CSICSÓKA (HELIANTHUS TUBEROSUS L) TERMÉSELEMEINEK ELEMZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TALAJTÍPUSOKON  232

NAPELEMES HÁZI ERŐMŰ HALORSZÁGBAN  238

TEXTILIPARI VETÜLÉKBEVETÉS FEJLŐDÉSE (MŰSZAKI ÉS TERMÉSZET-TUDOMÁNYI SZEKCIÓ) 249

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA ALACSONY KÖTÖTTSÉGŰ TALAJON  258

KOMPOZIT-ERŐSÍTŐ SZÁLAK, TEXTIL SZERKEZETEK  274

A TANANYAGOKBAN MEGJELENŐ ÖKOLÓGIAI TARTALOM VIZSGÁLATA A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG SZEMPONTJÁBÓL  288

GAZDASÁGI CSALÁDJOG (PÉNZ, SZEX, HATALOM ÉS ETIKA)  297 3

 

AZ ILIAS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS A MAGYAR NYELVŰ FELÜLET ÚJDONSÁGAI  302

A SZÉKELY „ROVÁSÍRÁS” HÁROM ÁBÉCÉJE  315

BÁTHORY ISTVÁN ERDÉLYI FEJEDELEM ÉS LENGYEL KIRÁLYRÓL  346

AZ INFORMÁCIÓSZERZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAI AZ Y ÉS A Z GENERÁCIÓ KÖRÉBEN  359

A TURISZTIKAI RÉGIÓK DEFINIÁLÁSA ROMÁNIÁBAN  369

GÉPKOCSI PARKOLÓK INTERAKTÍV KIÜRÍTÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEI  378

AZ ENERGIA ÁRAMLÁSÁRÓL A KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYOK HATÁRÁN  383

A KÖR MINTÁZATA MINT EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYOK HATÁRÁN  391

A KLASZTERESEDÉS, MINT EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÉRTÉKTEREMTÉSE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 398

SZALICILSAVAS KÉMIAI EDZÉS HATÁSA A PARADICSOM SÓSTRESSZ TOLERANCIÁJÁRA  407

UKRAJNA ÉS AZ OROSZ ÉRDEKSZFÉRÁBÓL VALÓ KITÖRÉSRE TETT PRÓBÁLKOZÁSOK  416

NITROGEN METABOLISM IN THE RED CLOVER PLANTS (TRIFOLIUM PRATENSE L) UNDER THE INFLUENCE OF OIL POLLUTED SOIL  425

FENNTARTHATÓ ÉS FENNTARTHATATLAN DEMOGRÁFIAI TENDENCIÁK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN  431

SZÉKELYFÖLDI TURIZMUSA ÉS TURISZTIKAI SZERVEZETI RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA  437

EGYENSÚLY, GAZDASÁG, EMBER, TERMÉSZET  447

HŐSZIGETELÉS A XXI SZÁZADBAN  454

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG VILLAMOS ENERGIATERMELÉSÉNEK KÉRDÉSEIRŐL  465

A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKKAL KÖTÖTT ALAPSZERZŐDÉSEK HELYE ÉS SZEREPE AZ ANTALL-KORMÁNY KÜLPOLITIKÁJÁBAN  474

NYERSANYAGBÁNYÁSZAT KALOTASZEGEN, A HELYNEVEK TÜKRÉBEN SZILIKÁTOS ENDOGÉN KŐZETEK, ÉRCEK  480

BESZÉLŐ SZAVAK  489

INDUKCIÓS FEJLESZTŐ SZAKASZOK A MAGYAR NYELV KORAI FEJLŐDÉS-TÖRTÉNETÉBEN  498

A KITÜNTETÉSES DOKTORAVATÁSOK TÖRTÉNETE A DEBRECENI EGYETEMEN (1912-2013)  514

A SZERVEZETI KOGNITIVITÁS FEJLESZTÉSE  523

A LENGYEL KAPCSOLAT: EREDMÉNYEK – LEHETŐSÉGEK – TÁVLATOK  532